logo firmyBiuro Rachunkowe  Promesa Marta Narożnik

zostało założone w październiku 2002 roku  na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr. 52054 prowadzonego przez Prezydenta miasta Radom.
Posiadane wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ekonomii i rachunkowości pozwala na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób profesjonalny, co poświadczone jest Świadectwem Kwalifikacyjnym  Ministra Finansów nr 31055/02 z dnia 27.05.2002 roku.